icon-sig

SIG

icon-pig

PIG

   

2018

Belgian Pain Society Congress, Saturday 9th June 2018
Bluepoint Brussels
(previously Diamant Centre) Bd A Reyerslaan 80
Topic: 'Pain Education'
Registration as from today via this link: http://www.belgianpainsociety.org/events/plenary


   ________________________________________________________________________________________________________________________________

Hervorming van neuromodulatie: elektronische registratie van de gegevens betreffende de aanvraag en de terugbetaling van neurostimulatoren en toebehoren voor de behandeling van chronische pijnsyndromen krachtens de vergoedingsvoorwaarde B-§- 02 van de lijst.

De Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen heeft op 2 februari 2017 een voorstel goedgekeurd ter aanpassing van de lijst betreffende de terugbetaling van neurostimulatoren en toebehoren voor de behandeling van chronische pijnsyndromen. De bestaande prestaties zijn gehandhaafd, maar de vergoedingsvoorwaarde B-§02 is aangepast.

Klik hier om het definitieve voorstel vinden, dat getekend werd door de minister van Sociale zaken en van Volksgezondheid.

Verplichting van de registratie

De nieuwe vergoedingsvoorwaarde B-§02 voorziet dat het registratieformulier B-Form-I-16 via het online interactief register moet worden ingevuld. Er is dus een verplichting van registratie van de gegevens om recht te hebben op terugbetaling.

Op basis van deze gegevens zullen de Belgian Pain Society en de implanterende verplegingsinrichtingen elke drie jaar een evaluatie doen van de verzamelde gegevens en een analyse van de recente literatuur met rapportering aan de Commissie conform punt 6 van de terugbetalingsvoorwaarde.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de nieuwe vergoedingsvoorwaarde B-§02 is voorzien voor 1 januari 2018.

Registratie van de gegevens via een interactief register

De gegevens van het formulier B-Form-I-16 zullen geregistreerd worden via het interactief register dat door BeWell Innovations is ontwikkeld en dat toegankelijk is via uw systeem “hub/metahub”.

De gegevens gelinkt aan de eerste implantatie, de opvolging na implantatie en de vervanging zullen geregistreerd worden. De te registreren gegevens zullen de beschrijvende patiëntgegevens, de medische gegevens en de identificatiecode of notificatiecode van het geïmplanteerde materiaal zijn.

Presentatie van het register in samenwerking met BeWell Innovations

Wij nodigen u uit, in samenwerking met BeWell Innovations, voor een toelichting van de vergoedingsvoorwaarde en een presentatie van het interactief register. Dit zal plaatsvinden in zaal Van Eyck, gelegen op de 8ste verdieping van het RIZIV, Tervurenlaan 211 te 1150 Brussel. De voorziene datum: maandag 11 december 2017 om 9u. Kan u ons, op ten laatste maandag 27 november 2017 per mail via het adres SEC_DIR_MED@riziv.fgov.be de naam van de deelnemers die de presentatie zullen bijwonen bevestigen.

Wij zullen u per brief op de hoogte houden van de eventuele verdere ontwikkelingen van de toepassing. 

Hoogachtend,

Voor Marleen Louagie

Wnd. adviseur-generaal

Description: cid:image001.png@01D35962.C23581F0

Direction Médicale – Medische Directie

SEC_DIR_MED@riziv.fgov.be

Service des soins de santé - Dienst Geneeskundige Verzorging

Institut national d'assurance maladie-invalidité

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

http://www.inami.be

2017

 
Image Congress 2017

BPS Annual Scientific Congress, Saturday 10th June 2017 - Bluepoint Centre 
Post-operative pain: An (un)resolved issue? 
Pain to be solved together!

 

award

Annual award of the Belgian Pain Society 2017

The winner of the research prize is Mr Simon Desiderio, ULB. Mr Desiderio is studying the molecular mechanisms of sensory neurogenesis in the mouse. The obtained results revealed an important novel player controlling the differentiation of the neurons that are specialized in pain perception. Mr Desiderio presented his work shortly at the congress on 10th June 2017 and won EUR5000.

IMG 2335

 

award

IASP - 2017 Global year against pain after surgery

2017 GY Congress Logo

   
   

 2016

 

   
award

Annual award of the Belgian Pain Society 2016

The winner of the research prize is Dr Giulia Liberati (UCL). Dr Liberati briefly presented her work on “Pain-related gamma-band oscillations in the human insula”, at the BPS Congress on 4th June 2016 and won EUR5000.


award

IASP - 2016 Global year against Pain in the joints
JointPainLogo IASP PrintFinal 100

2015

 
   
award

Annual award of the Belgian Pain Society 2015

The annual research prize of the Belgian Pain Society was attributed this year to Prof. Joris Vriens. Dr. Vriens is assistant professor in the Dept of Oran Systems and Head of the lab for Gynaecology & Experimental Obstetrics at the KU Leuven. His work entitled "TRPM3 as a target for treatment of inflammatory pain” represents a proof-of-concept, extending on his earlier work and illustrates the role of TRPM3 as a nociceptor in the somatosensory system. The results of this ongoing and very promising study highlight TRPM3 as a potential target for the development of new clinical applications/treatment on humans.

BPS Award 2015

Read following press release on BPS Congress 2015 by Mediquality:
in French
in Dutch
 

   
award

EFIC - APPEAL (Advancing the Provision of Pain Education and Learning)

http://efic.org/index.asp?sub=lWaAG1sc58KESH 

   
award

EFIC - Fondazione IBSA - Publication award 2014
More information: http://www.efic.org/index.asp?sub=613A7792Ch9q1B


   
   award 

Change Pain education

NL - PAIN EDUCATION houdt zorgverleners continu up-to-date met de laatst bijgewerkte wetenschappelijke informatie over chronische pijn. Dat stelt hen in staat om hun kennis te verhogen en betere resultaten rond pijnbehandeling te verkrijgen. 

Doorloop de eCME modules geaccrediteerd op Belgisch (BPS) en Europees niveau (UEMS-EACCME) waar u op een ontspannende manier bijleert. De opleidingen zijn beschikbaar via een beveiligde website. Ga naar www.change-pain.be en klik op “PAIN EDUCATION” om toegang te krijgen.


FR - PAIN EDUCATION est un programme qui fournit aux professionnels de la santé des informations scientifiques sur la douleur chronique. Ils pourront ainsi favoriser de meilleurs résultats dans le domaine de la prise en charge de la douleur. 

Améliorez vos connaissances de manière ludique et parcourez les modules d’eCME accrédités au niveau belge (BPS) et européen (UEMS-EACCME). Les formations sont disponibles via un site internet sécurisé. Pour y accéder, surfez sur www.change-pain.be et cliquez sur "PAIN EDUCATION".

 

Annual award of the Belgian Pain Society 2017
Application can be downloaded here. Prize: EUR 5000

Upcoming events

icon-new-member

 Become a member

Become a member of the Belgian Pain Society. Click here for more information.